fbpx

USA er Danmarks vigtigste allierede

Mortens ugebrev – USA er Danmarks vigtigste allierede

En nation forsvarer sig, fordi den er en nation; og den er en nation, fordi den forsvarer sig. Så enkelt er det.

Derfor er det for dårligt, at Danmark fedtspiller med forsvarsbevillingerne. De skal op, når forsvarsforliget udløber med udgangen af 2023.

Danmarks frihed har siden afslutningen af Anden Verdenskrig været afhængig af USA og de sikkerhedsgarantier, USA giver til dets allierede. For mig og Dansk Folkeparti er det derfor alfa og omega, at vi i alle væsentlige sammenhænge orienterer os mod Washington DC. Det gælder ikke mindst i de seneste mange års kamp mod radikal islamisk terror. Vi vil fortsat lytte til USA og vejen til Washington går som bekendt gennem NATO, hvor vi har givet hinanden hånd på en musketer-ed om ”en for alle, og alle for en”.

Det betyder, at er der risiko for krise og krig, har vi stærke allierede i ryggen. Først og fremmest USA som den absolut dominerende spiller i NATO, hvor Danmark som bekendt er blandt grundlæggerne.

Under den Kolde Krig i kampen mod kommunismens og dets totalitære ondskab kunne vi regne med USA. Og det er den dag i dag fortsat USA, der betaler broderparten for Europas sikkerhed og i kraft af dets atomparaply afskrækker mulige modstandere.

Uanset alle skåltaler om EU-hær og EU-integration, så er det kun i NATO, at der er realiteter bag ordene. Det burde Jakob Ellemann-Jensen og co. snart indse!

Det faktum, at USA overalt i verden agerer som supermagt, betyder, at fokus skifter, når brændpunkterne skifter. Det har vi set under præsidenterne Obama og Trump. Og det ser vi nu med præsident Biden. Indtil for nylig har det været tydeligt, at fokus i særdeleshed er på Kina, som udfordrer af Vesten. Det giver større forpligtelser for at være med til at betale for egen sikkerhed.

Men også Ukraine-krisen viser det særdeles betryggende i, at præsident Biden så stærkt og utvetydigt viser USAs transatlantiske forankring i krisen mellem Rusland og Ukraine. Her har jeg tillid til, at USA sammen med dets NATO-allierede har et så afskrækkende forsvar, at den bliver løst fredeligt. For det handler ikke kun om Ukraine. Det handler også om Norden, hvor især Finland som grænseland til Rusland selvsagt ikke kan leve med Putins stående trusler – og hvor vi som både nordisk land og nato-nation skal kende vores ansvar.

Verden er ikke så god, at alt kan løses fredsommeligt. Læren fra Den Kolde Krig er, at et stærkt forsvar er det bedste instrument til at afskrække en modstander. Og både historien og den aktuelle situation viser, hvor alvorligt vi skal tage debatten om at investere mere i dansk forsvar. I DF ønsker vi, at Danmark bevæger sig mod målsætningen om 2 procent af BNP på forsvar i 2024.

Vi tog et vigtigt skridt med forsvarsforliget i 2018. Og med tillægsaftalen om, at vi skal nå 1,5 procent af BNP med udløbet af forsvarsforliget, er det realistisk, at vi giver den en skalle.

I lyset af det nuværende, alvorlige trusselsbilleder anser jeg det for nødvendigt, at vi får taget hul på en grundig proces, så vi får det bedste forsvarsforlig på plads. Der er sat en række vigtige investeringer i gang. Bl.a. indkøb af de nye F35-kampfly. Men min invitation til den netop tiltrådte forsvarsminister Morten Bødskov, er, at vi kommer i gang nu.

Vores forslag fra DFs side er bl.a. to ting. Dels at vi får brug for flere værnepligtige, så grundlaget for fremtidens forsvar er på plads på mandskabssiden. Værnepligten gør, at flere unge får øjnene op for forsvaret som arbejdsplads. Dels at vi gerne ser et styrket samarbejde med vores nordiske brødrelande om sikkerheden i vores nærområde, i Østersøen. Det sker allerede i NORDEFCO, men der skal mere realitet og indhold i det, så vi i Norden troværdigt kan møde udefra kommende trusler.

I DF stiller vi med min forgænger, Kristian Thulesen Dahl, som ny forsvarsordfører. Kristian kender alt til Finansministeriets regnemetoder og hvordan der skal kæmpes for at tilføre flere penge. Det bliver nødvendigt. Ved sin side vil han have Søren Espersen, der med stor tyngde og erfaring vil kunne bidrage.

Og vi kommer med et konkret tilbud til den nye minister: Om nødvendigt er vi i DF allerede nu klar til at indgå en tillægsaftale mere med nye, friske penge, så Danmark bidrager med større troværdighed. Vi har ikke råd til at læne os tilbage. I DF vil vi, at Danmark investerer, hvad der skal til for at have et forsvarligt forsvar.

Et værn om Danmark.

Med venlig hilsen

Morten Messerschmidt

Rul til toppen