fbpx

Vi skal gå målrettet til værks over for parallelsamfund og ghettoer

Godt nytår!

Jeg håber, at I er kommet godt ind i det nye år. Jeg har selv nydt lidt ro i julen og nytåret oven på en hektisk og på mange måder uskøn afslutning på det politiske år 2017.

Men et nyt år er nu godt i gang, og vi har taget arbejdshandskerne på igen. Der er nok at tage fat på og som det forventes af os, vil vi naturligvis kæmpe målrettet for vores synspunkter i de forskellige politiske forhandlinger, der venter.

Jeg holder meget af julens og nytårets traditioner. Det inkluderer også, at jeg er fast seer til Dronningens og statsministerens nytårstaler.

I år oplevede vi en nytårstale, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen valgte at tale om noget helt andet end de igangværende politiske forhandlinger om skat, velfærd og udlændinge, som vi genoptager her i starten af det nye år.

I stedet talte statsministeren blandt andet om de store udfordringer med parallelsamfund og ghettoområder, som vi står med. Det er en væsentlig debat. Problemerne og udfordringerne er åbenlyse for enhver. Det er glædeligt, at regeringen vil gøre endnu et forsøg på at gøre op med parallelsamfundene og ghettoerne. Så må vi håbe, at det lykkes denne gang.

For de tiltag, man har forsøgt sig med hidtil, har ikke været særligt succesfulde. Jeg har selv besøgt ghettoområder som Vollsmose og Gellerup en del gange gennem årene, og det har ærligt talt været trist at følge udviklingen. Tingene har ikke ændret sig til det bedre.

Jeg er enig med Lars Løkke Rasmussen i, at der er behov for at sætte målrettet ind for at løse de konkrete udfordringer i ghettoerne. Vi ved eksempelvis, at ret få familier står bag mange af problemerne og meget af kriminaliteten. Der er behov for målrettede indgreb over for blandt andet de familier i stedet for, at man laver generel lovgivning, som risikerer at genere alle lovlydige danskere.

Vi skal eksempelvis sætte aktivt ind, så ældre brødre ikke fortsat får lov til at lede deres mindre brødre ud på et kriminelt skråplan. Den kriminelle fødekæde SKAL brydes.

Det er målet. Og der er utvivlsomt brug for en kombination af en lang række virkemidler, hvor både boligselskaber, kommunerne, SSP-medarbejdere, det lokale politi og politikerne på Christiansborg er involveret, for at nå derhen.

Vi bliver nødt til at bringe ting i spil som en udvidet brug af forældrepålæg i forhold til enkelt udsatte unge og deres familier, så man eksempelvis kan holde ”lillebrødrene” væk fra gadehjørner og dårligt selskab i de tidlige nattetimer.

DF kommer ikke til at fremsætte forslag om, at alle i et boligområde skal omfattes af et generelt forbud mod at færdes udenfor i bestemte tidsrum. Men vi ønsker at få skærpet brugen af forældrepålæg, så børn ikke får ødelagt deres fremtid af dårlige rollemodeller. Og vi er klar til at se på alle de målrettede tiltag, som måtte komme på bordet, når regeringen indbyder til forhandlinger om nye tiltag imod parallelsamfundene i ghettoerne. For der er behov for nye, bedre og mere skarpt målrettede redskaber i værktøjskassen.

Må 2018 blive et år med gode politiske resultater til gavn for Danmarks fremtid.

Med venlig hilsen

Kristian Thulesen Dahl

Rul til toppen