fbpx

VOK-flertallets 100 dage

Pia Kjærsgaards ugebrev – 4. marts 2002

VOK-flertallets 100 dage

På onsdag er det 100 dage siden, VK-regeringen tiltrådte. Efter mange års socialdemokratisk styre sendte vælgerne deres klare signal til Christiansborg. Folket ønskede en anden ledelse af landet. Efter danske politiske forhold var valgets resultat den 20. november usædvanligt tydeligt. Og Venstres leder Anders Fogh Rasmussen kunne straks gå i gang med at danne en ny regering.

Dengang – for 100 dage siden – mere end antydede aviserne, at Dansk Folkeparti næppe kunne klare at være støtteparti for VK-regeringen. Ville Dansk Folkeparti med vores markante holdninger indgå forlig og bære ansvaret for landets politik?

I dag er svaret et ubetinget ja.

Al tvivl om Dansk Folkepartis parlamentariske troværdighed er fejet til side. På 100 dage. Folketings-gruppen fungerer fint. Der er god stemning og fodslag til gruppemøderne, hvilket mere er en sjælden-hed end en sædvane på Christiansborg.

Dansk Folkepartis 22-mands folketingsgruppe repræsenterer det danske samfund i hele sin mangfol-dighed: mænd og kvinder, unge og gamle, selvstændige og lønmodtagere, jyder og københavnere, præ-ster og godtfolk. På ét punkt er vi ens: vi er enige om at tage et ansvar og stå sammen for at gennemfø-re de forandringer vi i flere år har drømt om, og som vælgerne nu har givet os mandat til.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen kunne ikke have gennemført halvdelen eller bare en fjerdedel af regeringens politik uden Dansk Folkepartis støtte. Tænk hvis Kristeligt Folkepartis støtte havde været nødvendig for VK-regeringens politik! Så var alt som før. Så var der ikke rørt ved udlændinge- eller ulandspolitikken. Nej, Dansk Folkeparti er at finde som regeringens mest pålidelige partner.

Hvor vakler geledderne for regeringen? Hvor er der brodne kar i VOK-flertallet? Ja, adskillige konser-vative og Venstre-folk har allerede åbenlyst kritiseret regeringens politik. Uffe Ellemann-Jensen kriti-serede omlægningen af menneskeretscentret. Det samme gjorde de konservatives finanspolitiske ordfø-rer Gitte Seeberg. Udenrigsministeren har luftet egne fantasier om nye EU-afstemninger, straks støttet af andre konservative. I valgkampen kritiserede Peter Brixtofte sit partis politik. Tænk engang hvis han havde siddet på et afgørende folketingsmandat i dag! Ville Farum-skandalen så kunne kulegraves?

Nej, Dansk Folkeparti har på 100 dage hamret sit navn fast i dansk parlamentarisk politik som et stærkt, solidt og fremfor alt pålideligt parti. Mange er uenige i vores politik. Det er naturligt. Men ingen kan i dag påstå, at vi ikke kan tages alvorligt.

Dansk Folkeparti har mere end regeringen brugt de 100 dage til at cementere sin position som den nye kraft i dansk politik. På visse punkter, som f.eks. kirkepolitikken, leverer vi ligefrem en holdningsmæs-sig opbakning til kirkeministerens politik, som ministeren ikke kan finde i regeringspartierne. Og uden hvilken hun måske i dag ville være væltet omkuld eller tabt mælet.

Faren for regeringens fremtidige liv de næste 1000 dage kommer ikke fra Dansk Folkeparti. Når det er nødvendigt, leverer vi fair opposition. Hvis 20.000 nye fremmede skal gøres til danske statsborgere i en håndevending, bliver det uden vores stemmer. Og under vores hørlige protest. Irakere med dansk pas kan rejse hjem til Irak og deltage i konspirerende konferencer mod Danmark, kunne TV2 i weekenden berette. Al Qaida-netværket kan hverve agenter i Danmark, oplyste Jyllandsposten også i weekenden. Imens arbejder regeringen som i søvne videre med planerne om ved et trykknap i folketinget at skabe 20.000 nye danske statsborgere.

Faren de næste 1000 dage kommer fra regeringspartiernes eget bagland, hvor personlige karrieretrau-mer parret med fortrængte fløjkrige hele tiden lurer med at bryde ud i nye pinlige konflikter. I politik gælder det også om at kunne holde justits i egne rækker og også dér kan vi i Dansk Folkeparti lære re-geringspartierne noget.

Imens kan vi glæde os over, at VOK-flertallet tæller 94 mandater. Det er et solidt flertal.

Med venlig hilsen

Pia Kjærsgaard

Rul til toppen