fbpx

Vore ældre er mere værd end en vådserviet: Husk valgløfterne til de ældre!

Kristian Thulesen Dahls ugebrev
– Mandag den 12. august 2019

Den politiske sæson er for alvor skudt i gang igen! Nu med en ny statsminister ved roret. Og derfor også med udsigt til et anderledes efterår, end vi har været vant til de seneste fire år, hvor vi har været med til at lave landets finanslove. Men dermed ikke et mindre vigtigt efterår.

For efter vores veloverståede sommergruppemøde i sidste uge i Rebild står det klart, at regeringen vil møde et kamplystent Dansk Folkeparti. Et DF der vil sætte fingeren på de ømme punkter. Holde regeringen fast på alle løfterne til danskerne. Dem skal de huske, når de sidder sammen med De Radikale, SF og Enhedslisten. Og på særligt ét område glemte de det, da de sad i juni og lagde grundlaget for regeringens politik. De ældre!

For mens der var megen fokus på ønsker til lempelser af udlændingeområdet, forhandlinger om daginstitutioner, klima osv., var der larmende tavshed om de ældres vilkår. Kun ét sted kunne man finde et par sætninger om de ældre. Utroligt men sandt.

I øjeblikket er kommunerne i fuld gang med at lægge budgettet for næste år og i mange kommuner ser ældreområdet ud til at imødese store besparelser.

Forslag om at ældre i højere grad skal vaskes med vådservietter og at rengøringen begrænses så meget, at det er umuligt for de ældre at opretholde et rent og pænt hjem, dukker i stigende omfang frem.

Og de kommer efter flere eksempler på uværdige forhold i ældreplejen. Om afslag på plejehjemspladser til ældre, der virkelig har brug for hjælp. Om bleer, der ikke bliver skiftet. Ikke det Danmark vi ønsker os.

Men mange kommuner har problemer med at få økonomien til at hænge sammen. Det skyldes blandt andet, at vi bliver et samfund med flere ældre medborgere. Ja, faktisk er der udsigt til, at der i 2025 vil være hele 80.000 flere ældre, end der er i dag. Det er bestemt positivt! Mange vil være raske og rørige, mens andre har brug for pleje og omsorg. Men det er jo så en udfordring, vi skal løse. Både regering, folketing og kommuner må sætte sig for, at der er den fornødne økonomi til at sikre, at man i Danmark kan blive gammel under værdige forhold.

En del af løsningen er naturligvis, at kommunerne tilføres penge svarende til de flere ældre. Men også at kommunerne så forpligtes til faktisk at bruge pengene på at hjælpe vore ældre medborgere.

Og så skal vi sikre en større ensartethed rundt i landet. Man skal ikke være nødsaget til at flytte til en anden kommune for at få en ordentlig og værdig ældrepleje.

I dag er der store forskelle. Mens nogle kommuner tilbyder bad til de ældre fem dage om ugen, er der andre kommuner, der kun tilbyder ét ugentligt bad.
Mens maden i nogle kommuner er frisklavet og velsmagende, må andre nøjes med vakuumpakket mad.

Jeg ønsker et Danmark, der hænger sammen.

I de seneste 4 år har ældreområdet været på den landspolitiske dagsorden. Det har vi sørget for. Gennem samtlige finanslove vi har været med i, har vi insisteret på at finde flere penge til de ældre.
Vi har også insisteret på at få løst de problemer, der er i nogle kommuner med at få pengene til at række, ved at tage fat i at få ændret udligningssystemet. Forhandlingerne brød desværre sammen sidst, vi forsøgte. Andre partier mistede modet. Udligningssystemet trænger derfor stadig til at blive fornyet! Socialdemokratiet har lovet danskerne, at de vil sikre netop det. Og vi vil holde dem fast på løftet!

Men vi har gjort mange andre ting. Vi har fået afsat penge til at genskabe produktionskøkkener på landets plejehjem, så de ældre kan få frisk og velduftende mad.
Vi har afsat ældremilliard. Værdighedsmilliard. Vi har sikret, at pensionisterne har fået flere penge mellem hænderne – blandt andet ved at afskaffe satspuljen og standse den gradvise udhulning af folkepensionen. Med finansloven for i år afsatte vi 1,3 milliarder kroner til landets pensionister.

Det er vigtigt, at man fortsætter linjen. Og vi kommer gerne med de konkrete forslag til at sikre de ældre en værdigere alderdom.

Men man kan godt blive bekymret. Da Socialdemokratiet, radikale, SF og Enhedslisten i juni fremlagde deres såkaldte forståelsespapir – grundlaget for deres prioriteringer de kommende år, fyldte ældreområdet to en halv sætning. Til sammenligning fyldte klimaet tre sider!

Vi skal selvfølgelig tage nogle kloge klimavalg for at sikre den grønne omstilling. Og det kræver opmærksomhed. Men signalet i forståelsespapiret – hvad disse partier prioriterer – er ikke til at tage fejl af. De ældre er foreløbigt blevet glemt af regeringspartiet og dets støtter.

Som jeg skrev i indledningen, vil regeringen møde et kamplysten Dansk Folkeparti. Og det gælder i særdeleshed også på ældreområdet. Vi vil holde et skarpt øje med folketingsflertallets ageren overfor de ældre. Det er vigtigt, at pengene følger med, så vi kan sikre værdighed for vore ældre.

Regeringen har så småt taget fat på kommunernes økonomi for næste år. Det haster efterhånden! Og min opfordring er klar: Husk valgløfterne overfor de ældre! De må ikke lades i stikken!

Med venlig hilsen
Kristian Thulesen Dahl

 

Rul til toppen