Vi mener

  • Danmark har en af Europas højeste elpriser - det skal vi have lavet om på
  • Vi arbejder for at fjerne elafgiften, og som minimum bør den sænkes markant nu
  • Vi er den sunde fornuft i energidebatten – vindmøller er ikke svaret på alt

Den grønne omstilling skal gøre danskerne rigere – ikke fattigere

Den økonomiske krise vi står i er dybt alvorlig. Regeringen har valgt gavebods-strategien, hvor udvalgte grupper får tusindvis af kroner ind på kontoen fra staten. En varmecheck på 6000 kr. er givet til 400.000 husstande. Det er socialisme når det er værst. Varmechecken rammer helt skævt. En borgmester og studerende på et kollegie har modtaget den, mens andre må gå fra hus og hjem.

Hvis vi havde siddet i regering havde vi sinket skatter og afgifter for alle danskere. Det havde hjulpet de nødlidende mest.

Den grønne omstilling skal være social retfærdig. Den skal skabe jobs i Danmark og gøre os rigere – ikke tage jobs fra danskerne og gøre os fattigere. DF er derfor imod CO2 virksomhedsskatten i den nuværende form, indført af den socialdemokratiske regering. Og vi er dybt bekymrede for en kommende CO2-afgift på landbruget. DF mener, at det skal være den nyeste teknologi, der driver den grønne omstilling, og ikke socialistisk planøkonomi, som gør vores land fattigere med endnu flere skatter og afgifter.

Vi vil ikke have Danmark plastret til med kæmpevindmøller. Det ødelægger naturen og generer de danskere, der bor omkring anlæggene. Det er naturligvis altid på landet hvor det giver bedst mening at placere sådanne vindmøller. Storbymenneskerne skal ikke lide nogle gener.

Dansk Folkeparti har fået indført et vindmølleloft og det holder vi fast i. Vi arbejder for vindmøller til havs – ikke til lands. Den grønne omstilling skal ske i samklang med natur, miljø og mennesker, og folket skal inddrages og kompenseres når vindmøller forringer ejendomsværdien.

Vi vil genindføre håndværkerfradraget, som hjalp danskerne med at gøre deres boliger mere energivenlige og dermed billigere i drift. Ordningen er fjernet under den nuværende socialdemokratiske regering.

De internationale klimaaftaler er ikke retfærdige

Vi anerkender naturligvis at en del af årsagen til CO2-stigningen i atmosfæren er menneskeskabt og derfor kræver politisk handling. Men vi anerkender ikke, at Danmark skal løse hele verdens CO2-problemer. Vi skal tage del i den grønne omstilling på en klog måde som på én og samme tid er til gavn for Danmark og de tunge industrilande ved hjælp af dansk teknologi.

Dansk Folkeparti kan ikke acceptere, at internationale aftaler tillader massive CO2 udslip fra ny-industrialiserede lande som Kina, Indien og Rusland, mens Danmark og andre vestlige lande skal betale for denne forurening via lavere vækst. Det er afgørende betydning, at alle lande stilles lige i forsøget på at nedbringe forureningen fra de fossile brændstoffer ellers bliver udfaldet blot, at forurening stiger i øst, mens velstanden falder i vest. Det kan ikke være i nogens interesse. Derfor er vi kritiske overfor Paris-aftalen, hvor Kina slipper for let i forhold til Vesten.