Bliv medlem af DF

- Og vær med til at gøre en forskel

Find os på Facebook & Twitter

  • Facebook

6 dage siden

Dansk Folkeparti

Søren Espersens ugebrev: Der kom et brev fra Amerika

Nogle dage før NATO-topmødet i Bruxelles skulle finde sted, dumpede der et brev fra Amerika ind til Statsministeren. Det var fra Præsidenten.

Nu er det jo altid hyggeligt at høre nyt fra vennerne derovre på den anden side af Atlanten, og Statsministeren kunne næsten ikke vente med at se, hvad der lå Præsidenten på hjerte.
Og alt imens han fik sendt en medarbejder afsted efter en sprættekniv, tænkte Statsministeren, at det nok var Præsidentens varme bekræftelse på den bundsolide, dygtige, selvopofrende, effektive og loyale indsats, Danmark havde ydet på slagmarkerne - dels i NATO-regi, dels i diverse ”coalition of the willing”.

Det kunne også være, at Præsidenten ville nævne, at Danmark fra 2002-2014 på dødsensfarlige missioner havde mistet 43 soldater i Afghanistan - og dermed er det land, som, i forhold til indbyggerantal, har mistet flest soldater.
Ydermere kunne Præsidenten måske finde på at nævne, at 360 danske sårede - samt et utal af traumatiserede danske mænd og kvinder stadig lider af fysiske eller psykiske smerter. Måske ville Præsidenten også nævne vore otte døde og 19 sårede i Irak. Og muligvis ville han ligefrem begejstret gentage, hvad hans to forgængere i embedet sagde om Danmark - ”punching above your weight class”.

Og alt imens brevet blev sprættet op, røg der endnu lige en glad flyvetanke forbi Statsministeren: Måske ville Præsidenten ligefrem fortælle, at han hver aften havde Danmark med i sin aftenbøn - med lykkelige taksigelser til Herren for dette lille, tapre nordiske folk.
Men efter fire genlæsninger af brevet fra Amerika, hvorunder Statsministeren de første gange mente, at have misforstået budskabet, blev han smerteligt klar over, at han fuldt ud havde forstået det: Præsidenten skældte Danmark huden fuld! Hvad Danmark havde præsteret - og præsterer, ville han da blæse på, ville han.

Nej, Præsidenten ville have to procent. Han ville have ”cash”, som han statsmandsagtigt udtrykte det. Og kontanterne skulle falde Nu! Lige Nu! idet han dog overlod det til fantasien at fortælle, hvad det var for militært isenkram samt troppestyrker Danmark lige nu og her hvert år fremover skulle gå ud og købe for yderligere 20 milliarder kroner - altså ud over de 23 milliarder, vi allerede bruger på forsvaret.

Helt ærligt melder mistanken sig hos mig: Kunne det være, at Præsidenten ikke ganske er på det rene med, hvordan øgede investeringer i forsvaret foregår, og hvad de famøse to procent egentlig drejer sig om. Det vender jeg tilbage til.

Lad mig først slå fast - nu vi er ved procenter - at Dansk Folkeparti er 100 procent varm tilhænger af stærkt øgede investeringer i forsvaret af Danmark. Vi ønsker, at vi forlig efter forlig skal yde mere, som vi allerede indledte i det nuværende forlig. Blandt meget andet godt ønsker vi genoprettelsen af en ubåds-eskadre, vi ønsker indkaldelse af mindst dobbelt så mange værnepligtige, flere specialtropper, øgede bevillinger til Hjemmeværnet, yderligere flådefartøjer, droner, kamphelikoptere, cyper-investeringer - samt en markant øget efterretningsindsats.
Men intet af alt dette er altså noget, man bare lige går ud og køber i en butik! Eksempelvis vil genoprettelsen af en ubåds-eskadre på 8-10 fartøjer tage fem til otte år. Vi skal have vurderet og fundet materiellet, og vi skal have uddannet folk til at bemande fartøjerne. Det tager tid, sådan noget.

Med det nyeste forsvarsforlig vil vi ved forligsperiodens udløb have øget de militære bevillinger med knapt 13 milliarder kroner - en rigtig god begyndelse efter en række år, hvor der som en selvfølgelighed bare er skåret ned og skåret ned.
Men nu til de to procent. Jo, det er korrekt, at Helle Thorning-Schmidt nogle år tilbage, som andre NATO-lande, skrev under på et løfte om, at Danmark fremover forsvarsmæssigt skulle yde mindst to procent af BNP. Og jo - man skal sørme da holde, hvad man lover; og som nævnt har vi netop taget det første skridt i den retning.

Noget andet er, at man aldrig - som i aldrig! - bør anvende procent-regning til noget sådant, før man dels præcist har fundet ud af, hvilke udgifter, der gemmer sig bag procenterne, dels fået vurderet, hvad man får for pengene.
Ikke for at være Grækenland-basher, men landet er altså et godt eksempel på, hvordan det kan gå gruelig galt, når man procent-regner: Det relativt lille land har en stående hær på 160.000 mand - fordelt på cirka 500 kaserner. Der lyder lokale ramaskrig dernede, hver gang hæren så meget som overvejer at nedlægge en kaserne eller flåden en base, så det sker bare ikke. Men det er altså hundedyrt at drive 500 kaserner og lønne 160.000 mand, som generelt sagt ikke er specielt veluddannede, og som ikke har hverken evne eller udstyr til at kunne bidrage til NATO-missioner, endsige forsvare sig selv.

Men bemærk: Grækenland lever fuldt ud op til kravet om 2 procent af BNP, ja, faktisk yder de over 3 procent, og er således et mønster-land. Og hvorfor nu det: Jo, fordi landets BNP jo bare er faldet og faldet, mens udgifterne er forblevet de samme, hvorfor det altså må konstateres, at det i NATO-procent-regning-tankegang er en fordel at have så lavt et BNP som muligt.

Danmarks forsvar, derimod, er topmoderne, og tilmed effektivt indrettet. Eksempel: På broen i en USA-fregat opholder sig 12-15 mand, hvorimod vi i en tilsvarende dansk fregat kan nøjes med fem.
Sundhedsudgifter til sårede klares i Danmark af regionerne og kommunerne, mens de i USA klares over militær-budgettet, ofte på deciderede militære hospitaler. Pensioner og sociale foranstaltninger indregnes i USA's forsvarsbudgetter - og det er svimlende beløb, vi her taler om! - mens det i Danmark er kommunerne, som må punge ud.

I USA - samt på USA-kaserner andre steder i verden, bor soldaterne og deres familier utrolig billigt på kasernerne, som reelt er små byer med skoler og gymnasier. Forsvaret betaler, mens danske soldater selv må klare deres husleje. Har en amerikansk soldat store børn, betaler Forsvaret for disse børns uddannelse, mens andre amerikanere selv skal udrede de enormt store studieudgifter. Alt indregnes som en del af militærbudgettet.
Og sådan kunne jeg blive ved med at fremhæve markante eksempler på forskellen på, hvordan NATO-landene opgør deres militære udgifter. Så måske NATO-partnere, nu, hvor topmødet er overstået, lige kunne prøve at finde ud af at gøre det op på en ordentlig måde, således at procent-regning rent faktisk kan bruges til noget.

I øvrigt: Hvis man gør Danmarks militære udgifter op pr. indbygger, befinder Danmark sig på en flot femteplads…! Det er godt nok ikke hverken guld, sølv eller bronze, meeen det dufter da lidt af metal - og er da ikke så ringe endda.
Så når Præsidenten i The Oval Room i løbet af det kommende års tid har fået tænkt sagerne godt igennem, og atter får skrivekløe efter at sende et brev til Danmarks regeringschef, ja, så kunne det jo være, at det blev af en ganske anden karakter. Måske bare en hyggelig 4. juli-hilsen til Rebildfesten 2019.

Med venlig hilsen

Søren Espersen
... Se mereSe mindre

Søren Espersens ugebrev: Der kom et brev fra Amerika

Nogle dage før NATO-topmødet i Bruxelles skulle finde sted, dumpede der et brev fra Amerika ind til Statsministeren. Det var fra Præsidenten.

Nu er det jo altid hyggeligt at høre nyt fra vennerne derovre på den anden side af Atlanten, og Statsministeren kunne næsten ikke vente med at se, hvad der lå Præsidenten på hjerte. 
Og alt imens han fik sendt en medarbejder afsted efter en sprættekniv, tænkte Statsministeren, at det nok var Præsidentens varme bekræftelse på den bundsolide, dygtige, selvopofrende, effektive og loyale indsats, Danmark havde ydet på slagmarkerne - dels i NATO-regi, dels i diverse ”coalition of the willing”.

Det kunne også være, at Præsidenten ville nævne, at Danmark fra 2002-2014 på dødsensfarlige missioner havde mistet 43 soldater i Afghanistan - og dermed er det land, som, i forhold til indbyggerantal, har mistet flest soldater. 
Ydermere kunne Præsidenten måske finde på at nævne, at 360 danske sårede - samt et utal af traumatiserede danske mænd og kvinder stadig lider af fysiske eller psykiske smerter. Måske ville Præsidenten også nævne vore otte døde og 19 sårede i Irak. Og muligvis ville han ligefrem begejstret gentage, hvad hans to forgængere i embedet sagde om Danmark - ”punching above your weight class”.

Og alt imens brevet blev sprættet op, røg der endnu lige en glad flyvetanke forbi Statsministeren: Måske ville Præsidenten ligefrem fortælle, at han hver aften havde Danmark med i sin aftenbøn - med lykkelige taksigelser til Herren for dette lille, tapre nordiske folk. 
Men efter fire genlæsninger af brevet fra Amerika, hvorunder Statsministeren de første gange mente, at have misforstået budskabet, blev han smerteligt klar over, at han fuldt ud havde forstået det: Præsidenten skældte Danmark huden fuld! Hvad Danmark havde præsteret - og præsterer, ville han da blæse på, ville han. 

Nej, Præsidenten ville have to procent. Han ville have ”cash”, som han statsmandsagtigt udtrykte det. Og kontanterne skulle falde Nu! Lige Nu! idet han dog overlod det til fantasien at fortælle, hvad det var for militært isenkram samt troppestyrker Danmark lige nu og her hvert år fremover skulle gå ud og købe for yderligere 20 milliarder kroner - altså ud over de 23 milliarder, vi allerede bruger på forsvaret.

Helt ærligt melder mistanken sig hos mig: Kunne det være, at Præsidenten ikke ganske er på det rene med, hvordan øgede investeringer i forsvaret foregår, og hvad de famøse to procent egentlig drejer sig om. Det vender jeg tilbage til.

Lad mig først slå fast - nu vi er ved procenter - at Dansk Folkeparti er 100 procent varm tilhænger af stærkt øgede investeringer i forsvaret af Danmark. Vi ønsker, at vi forlig efter forlig skal yde mere, som vi allerede indledte i det nuværende forlig. Blandt meget andet godt ønsker vi genoprettelsen af en ubåds-eskadre, vi ønsker indkaldelse af mindst dobbelt så mange værnepligtige, flere specialtropper, øgede bevillinger til Hjemmeværnet, yderligere flådefartøjer, droner, kamphelikoptere, cyper-investeringer - samt en markant øget efterretningsindsats.
Men intet af alt dette er altså noget, man bare lige går ud og køber i en butik! Eksempelvis vil genoprettelsen af en ubåds-eskadre på 8-10 fartøjer tage fem til otte år. Vi skal have vurderet og fundet materiellet, og vi skal have uddannet folk til at bemande fartøjerne. Det tager tid, sådan noget.

Med det nyeste forsvarsforlig vil vi ved forligsperiodens udløb have øget de militære bevillinger med knapt 13 milliarder kroner - en rigtig god begyndelse efter en række år, hvor der som en selvfølgelighed bare er skåret ned og skåret ned.
Men nu til de to procent. Jo, det er korrekt, at Helle Thorning-Schmidt nogle år tilbage, som andre NATO-lande, skrev under på et løfte om, at Danmark fremover forsvarsmæssigt skulle yde mindst to procent af BNP. Og jo - man skal sørme da holde, hvad man lover; og som nævnt har vi netop taget det første skridt i den retning. 

Noget andet er, at man aldrig - som i aldrig! - bør anvende procent-regning til noget sådant, før man dels præcist har fundet ud af, hvilke udgifter, der gemmer sig bag procenterne, dels fået vurderet, hvad man får for pengene.
Ikke for at være Grækenland-basher, men landet er altså et godt eksempel på, hvordan det kan gå gruelig galt, når man procent-regner: Det relativt lille land har en stående hær på 160.000 mand - fordelt på cirka 500 kaserner. Der lyder lokale ramaskrig dernede, hver gang hæren så meget som overvejer at nedlægge en kaserne eller flåden en base, så det sker bare ikke. Men det er altså hundedyrt at drive 500 kaserner og lønne 160.000 mand, som generelt sagt ikke er specielt veluddannede, og som ikke har hverken evne eller udstyr til at kunne bidrage til NATO-missioner, endsige forsvare sig selv.

Men bemærk: Grækenland lever fuldt ud op til kravet om 2 procent af BNP, ja, faktisk yder de over 3 procent, og er således et mønster-land. Og hvorfor nu det: Jo, fordi landets BNP jo bare er faldet og faldet, mens udgifterne er forblevet de samme, hvorfor det altså må konstateres, at det i NATO-procent-regning-tankegang er en fordel at have så lavt et BNP som muligt.

Danmarks forsvar, derimod, er topmoderne, og tilmed effektivt indrettet. Eksempel: På broen i en USA-fregat opholder sig 12-15 mand, hvorimod vi i en tilsvarende dansk fregat kan nøjes med fem. 
Sundhedsudgifter til sårede klares i Danmark af regionerne og kommunerne, mens de i USA klares over militær-budgettet, ofte på deciderede militære hospitaler. Pensioner og sociale foranstaltninger indregnes i USAs forsvarsbudgetter - og det er svimlende beløb, vi her taler om! - mens det i Danmark er kommunerne, som må punge ud. 

I USA - samt på USA-kaserner andre steder i verden, bor soldaterne og deres familier utrolig billigt på kasernerne, som reelt er små byer med skoler og gymnasier. Forsvaret betaler, mens danske soldater selv må klare deres husleje. Har en amerikansk soldat store børn, betaler Forsvaret for disse børns uddannelse, mens andre amerikanere selv skal udrede de enormt store studieudgifter. Alt indregnes som en del af militærbudgettet.
Og sådan kunne jeg blive ved med at fremhæve markante eksempler på forskellen på, hvordan NATO-landene opgør deres militære udgifter. Så måske NATO-partnere, nu, hvor topmødet er overstået, lige kunne prøve at finde ud af at gøre det op på en ordentlig måde, således at procent-regning rent faktisk kan bruges til noget.

I øvrigt: Hvis man gør Danmarks militære udgifter op pr. indbygger, befinder Danmark sig på en flot femteplads…! Det er godt nok ikke hverken guld, sølv eller bronze, meeen det dufter da lidt af metal - og er da ikke så ringe endda.
Så når Præsidenten i The Oval Room i løbet af det kommende års tid har fået tænkt sagerne godt igennem, og atter får skrivekløe efter at sende et brev til Danmarks regeringschef, ja, så kunne det jo være, at det blev af en ganske anden karakter. Måske bare en hyggelig 4. juli-hilsen til Rebildfesten 2019.

Med venlig hilsen

Søren Espersen

 

Kommenter på facebook

Jeg er 200% enig med Donald Trump. Danmark har alt for længe undviget at betale det som det koster at sikre sig kollektivt igennem en forsvarsalliance som NATO. USA har siden NATOs etablering betalt en signifikant del af de omkostninger der både angår driften af NATO men ligeledes de operationer som har været nødvendige for at sikre europæisk sikkerhed og frihed. Lidt ligesom et forsikringsselskab skal man betale det som policen koster og kan man ikke det så vil jeg give Trump ret, så skal man heller ikke forvente at være sikret igennem Washington Traktatens artikel 5. Den tilgang som Dansk Folkeparti og regeringspartierne har udvist er landsskadelig og tangerer direkte til den førte politik af Th. Stauning og P. Munch, ledende op til 9. April 1940.

Sådan en "blåøjet" virkelighedsfjern Arbejdsgiver ; er vi mange arbejdere ; der kæmper med !!

Læs dog hvad Søren skriver. Lad os lægge de sociale udgifter ind under militæret, så passer pengene !

Vi har mange ting at være stolte af som amerikanerne ike ... helt har forstået. . Styr på.. Så bare fortæl Trump det.. Hans regnemaskine bruger nok et andet tastatur

Man er nød til at dele det op procentmæssigt Søren... alt for mange lande kører på frihjul. Trump har ret.

Ikke et eneste ord om dem som har slidt og slæb et helt arbejdsliv, for at opbygge Danmark. FOLKEPENSIONISTERNE. De bliver fortsat svigtet.

Godt skrevet. Trump burde læse dit ugebrev.

Din kommentar, Søren Espersen, giver stof til eftertanke. Jeg har boet i Port Hueneme i Californien, og kender rimelig til USA, og den Præsident US pro termona kan bryste sig af, skræmmer mig faktisk lige så meget som Putin, for eks. besøgte han Theresa May som han først svinede til for bagefter at kalde hende en fantastisk kvinde. Han er i min optik total utilregnelig.

Godt skrevet Søren, dejligt at få så konkrete oplysninger.

Hej Søren, man kan nu en gang ikke samligne æbler med bananer. Kom nu ind i kampen vi er lige så dårligt, hvis ikke dårligere stillet end vi var i 1940. Det er Tordenskjolds soldater om igen.

Er det ikke på tide vi melder os ud af NATO så sparer vi en masse penge og vores soldater kan bevare livet, vi kan alligevel ikke gøre en skid overfor de store det viste den sidste verdenskrig jo kære venner så det er kun spild af penge og menneskeliv bare fordi vi skal være med i NATO og EU og vi er blevet indvaderet alligevel af hele mellem Østen og Afrika igennem de sidste mange år.!!

Søren, i denne varme er det næsten umenneskelig at kæmpe sig igennem din epistel. Venter til det bliver køligere.

Trumps valgkampagne er vel delvist finansieret, af den amerikanske våbenindustri. Nu er det blevet tid, til at sige tak for hjælpen,Regningen prøver han så at tørre af, på os europæiske skatteydere

Ret uhyggeligt med DFs oprustningskløe! Hvem er det egentlig der er vores fjender? Og truer os så voldsomt?

Trump er lige så farlig som frau Merkel. De to kan gå hånd i hånd hvad psykisk uligvægtighed angår.

Rart med lidt humor ! God skik er iøvrigt at besvarer breve ! Go` sommer 😑

På et tidspunkt (glemte USA) at betale :-)!!!!!!!, lad os komme ud af dette foretagende snarest, de krige vi har deltaget i er skabt af USA !!!

Vi har sparet på militæret og folkepensionisterne. Og givet unødvendige skattelettelser. Stor skam over Danmark.

Selvfølgelig ; hvis vi skal have allieret & forventer hjælp udefra I en evt krig/invasion Skal vi også bidrage. Politikerne her i landet er nok klogere på hvad vi giver til formålet End vi ; forhåbentligt

bare i vil begynde at sende nogle hjem så vores land er vores igen ..nu er blevet overfaldt to gange den gange holdt de en pistol mod mit skinne ben ende undlige pistoler plast kugler den ramte mit skinne ben helt inde.syntes bare det er undeliget i snakker og snakker men hos i randers tager de bare af getto listen selv de flste dansker lukker sig inde om aften .. skulle af sorry🤔

Søren du er bare dejlig Håber snart du får mere at sige i regeringen .Du går bare rundt og spilde din tid . Jeg støtter dig af hele hjertet

Tak for indlægget. Du har en pointe. Det er ligesom med statistik, det kan vendes og drejes som man ønsker. håber vores Statsminister læser dit indlæg, ellers skulle du nok sende det til ham, med CC til USA's præsident, måske med en kopi på Twitter 😁

Ja og jeg ikke hvad skal sige 😤

Vær lidt smart , feks. Udgifter til sårede og syge soldater efter ophold i Mellemøsten går til militæret som så betaler kommunerne for pleje af de skadede soldater. Der er sikkert flere ting der kan flyttes ind over militæret , og så kunne vi jo være lidt mere tilbageholdende med ved mindste vink at sende vort militær i aktion, de kan jo så trække på Grækenland feks

Få gang i valg om at forlade EU. Få sat stop i det overdrevet bureaukrati landet plages af, over 700 000 statsansatte til at bestemme over og overvåge befolkningen må koste dyrt. Stop ulandsbistand, det kan ikke passe vi skal finansiere fejlede kulturer. Asyl stop og hjemsendelser af de der er her og start med at fratage statsborgerskaber fra de invandrerer der aldrig har ladet sig assimilere både første anden og tredje generation og som ikke har bidraget til det danske samfund, og få dem smidt ud af landet. Smid alle kriminelle udlændinge ud af landet, Skær i de absolut latterlige høje lønninger, eftervederlag, pensioner og lign politikere har tildelt sig selv og fjern flere af de unødvendige ministerier, fjern kunstner støtte og lign, kan man ikke tjene på det man laver må man finde noget andet at lave og lave kunst i sin fritid. Stop medie støtte, medierne skal alligevel ikke være købt af politikerne, stop alle integrations projekter, det er ikke samfundets problem at integrere folk, desuden skal de lade sig assimilere og det er eget ansvar eller tage hjem til egen kultur, det burde kunne give rigeligt med penge til ordentlig skolesystem, forsvar, politi, sundhedsvæsen, ældrepleje, velfærd og skattelettelser.

+ View more comments

  • Twitter

Så er Ugebrevet fra @espersendf landet!: Der kom et brev fra Amerika #dkpol https://t.co/j8mIPoqpzq

Så er der nyt ugebrev fra @espersendf: Glad sommerhilsen til “marginaliserede”: Assimilér jer - eller forsvind! #dkpol https://t.co/0lWNIlwVUX

Sådan! Det er netop lykkedes at få @Sverigedemokraterna optaget i @DanskDf1995 gruppe i Europa Parlamentet - @ecrgroup , og jeg ser frem til et nordisk samarbejde, i kampen mod EU’s føderalisme og migrationstrømmen fra Afrika! #eudk #dkpol

Aktuelt i fokus

DF's årsmøde 2018

Det er nu blevet tid til at bestille hotelværelser til DF's årsmøde i Herning den 15. og 16. september 2018.

Værd at vide om EU

EU blander sig i mere og mere. Det er bekymrende, og derfor arbejder Dansk Folkeparti fortløbende for mere national selvbestemmelse og mindre EU-regulering. Du kan styrke din viden om EU her.

Vi elsker Danmark

Vi skal passe på vores værdier, vores traditioner og vores kultur. Vi skal kæmpe for vores tryghed og passe på vores helt unikke velfærdssamfund. Dansk Folkeparti kæmper for at bevare det Danmark, du kender og holder af. Derfor håber vi også, at du vil kæmpe sammen med os for at holde Danmark på rette spor.

Folketingsmedlemmer

Martin Henriksen

Gruppesekretær
Udlændinge- og integrationsordfører
Ordfører for Europarådet
Ordfører for det danske mindretal/Sydslesvig
Læs mere

Tilmeld dig vores ugebrev og pressemeddelelser

Hvis du tilmelder dig DF’s nyhedsbrev, får du automatisk sendt Kristian Thulesen Dahls ugebrev og de seneste pressemeddelelser fra partiet til din mailadresse.

Scroll to top