Holdninger

Erhverv

Vi mener

  • Danmark skal have international konkurrenceevne
  • Vi skal finde balancen mellem erhvervslivets interesser og lønmodtagerens
  • Selvstændige skal have gunstige vilkår – ikke straffes med bureaukrati
  • Ja til bæredygtig turisme

Det er for svært at starte og drive virksomhed i Danmark

Det er for svært at starte og drive virksomhed i Danmark. Høje skatter, afgifter og moms er skyld i det. Og så er der for mange dokumentationskrav til det offentlige.

Dansk Folkeparti er et velfærdsparti, og vi ved godt hvor pengene kommer fra. De kommer fra dét vores befolkning producerer. Derfor skal det være nemmere at starte og drive virksomhed i Danmark. Vores blå hjerte banker nemlig for dansk erhvervsliv – de store og små erhvervsdrivende, som gør Danmark rigere. Men det røde flertal fører en dybt skadelig erhvervspolitik. Der er brug for DF-aftryk nu

Den grønne omstilling

Den grønne omstilling skal ske, men den skal ikke skubbe danske virksomheder og arbejdspladser ud af Danmark. Innovation i virksomheder skal ske i samarbejde med staten.

Danmark er blevet en lønmodtagernation

Danmark er i endnu højere grad blevet en lønmodtagernation, hvor flere og flere lever af at færre og færre skaber noget. Det kan de røde partier godt lide, for det gør danskerne afhængige af staten. Men for at vi får mere vækst i Danmark, er vi afhængige af, at folk tør tage springet og starte egen virksomhed. Og Danmark mangler i den grad iværksættere! Det er en kæmpe myte at Danmark er et godt iværksætterland. Vi er et af de lande i Europa med lavest andel af iværksættere. Socialdemokratiet og de røde partier har travlt med at finde nye måder at tage penge fra erhvervslivet samtidig med at de ingen hjælp giver. De har afskaffet muligheden for at starte virksomhed på en nem og billig måde (IVS’erne) og Danmark har nu et af Europas allerhøjeste kapitalkrav.

Vækstdræber nr. 1 er bureaukrati og regler

Der er for mange indrapporteringskrav til det offentlige. Det tager for meget tid og koster virksomheder frustration og ressourcer. Kravene skal sænkes!

Der er for meget sort arbejde i Danmark

Der er for meget sort arbejde i Danmark, og det går udover de lovlydige virksomheder. Der skal sættes hårdere ind overfor virksomheder der snyder i skat, og samtidig ved vi, at en stigning i indvandring fra tredjelande fører til øget kriminalitet og skattesvig. Indvandrere der begår kriminalitet skal sendes ud af landet. (Ikke-vestlige indvandrere er stærkt overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikker, også inden for økonomisk kriminalitet, se dst.dk).

Danske virksomheder mangler arbejdskraft

Danske virksomheder mangler arbejdskraft, men der er ingen grund til at hive dem ind fra tredjeverdenslande, som den socialdemokratiske regering gør. Vi skal starte med at aktivere vores egne borgere – de mange unge ufaglærte som svigtes samt de mange seniorer som gerne vil dygtiggøre sig. Og så kan vi blive bedre til at rekruttere europæisk arbejdskraft, som alt andet lige kommer fra en kultur, der minder mere om den danske. DF er derfor imod en nedsættelse af beløbsgrænsen, som den socialdemokratiske regeringen har gjort. Beløbsgrænsen er løngrænsen for, hvornår man kan få ophold i Danmark, og den har Socialdemokratiet sænket. Når vi mangler hjemmehjælpere, rengøringsfolk og tjenere må vi rekruttere i eget hus først til en ordentlig løn.

Det skal være mere attraktivt at blive på arbejdsmarkedet for seniorer

Seniorer bør få hævet beskæftigelsesfradrag med 100.000 pr. år, de bliver på arbejdsmarkedet i stedet for at gå på pension. Seniorer skal stadig kunne indbetale til alderspension, selvom de er nået pensionsalderen og stadig er på arbejdsmarkedet. Ligeledes skal lavtlønsjob gøres mere attraktive ved, at vi hæver beskæftigelsesfradraget.

Vores virksomheder mangler arbejdskraft med erhvervsbaggrund

Vores virksomheder mangler arbejdskraft med erhvervsbaggrund. Derfor vil DF omlægge SU’en på kandidatuddannelserne og give pengene til erhvervsuddannelserne.

Det skal være nemmere for virksomheder at tage lærlinge

Derfor foreslår DF, at HR-funktionen omkring ansættelse og hele læretiden foregår på erhvervsskolerne. Således slipper virksomheden for det bureaukratiske bøvl, der hører med. Ordningen skal være frivillig for virksomhederne.

Danskerne har ret til at investere deres formue

Danskerne har ret til at investere sin formue og forsøge at skabe sig et aktieafkast uden at staten skal æde en eventuel gevinst. Derfor ser DF gerne at vi hæver loftet for en aktiesparekonto fra 100.000 kr. til 300.000 kr. Dette vil også give små og mellemstore opstartsvirksomheder bedre mulighed for at skabe risikovillig kapital.

Det skal være nemmere at oprette en erhvervskonto

Mere end hver tiende selvstændig oplever udfordringer med at få en erhvervskonto i banken. DF mener, at man bør ligestille de erhvervsdrivende med privatkunder ved at indføre en regel om, at erhvervsdrivende i udgangspunktet har ret til en basal erhvervskonto. Såfremt et pengeinstitut nægter at oprette en erhvervskonto, skal det ske med en individuel og saglig begrundelse.

For mange danske virksomheder bliver kopieret

For mange danske virksomheder oplever krænkelse af den intellektuelle ejendomsret. Men det er både dyrt og tidskrævende for de små innovative virksomheder at føre en retssag i forbindelse med, at deres intellektuelle ejendoms-rettigheder er blevet krænket. Derfor forslår DF, at virksomheder som ikke har den fornødne kapital, der kræves for at betale omkostningerne forbundet med en retssag, får mulighed for fri proces. Det skal hjælpe virksomhederne med i højere grad at tage kampen op mod krænkerne og på sigt give et solidt konkurrenceløft til de virksomheder, som bliver kopieret.

Ja til bæredygtig turisme

Danmark er et vidunderligt land, som vi med stor glæde viser frem til turister, der kommer fra hele verden for at besøge os.

Først og fremmest har vi har en venlig, nysgerrig og imødekommende befolkning, der har bidraget til verdens udvikling materielt såvel som kulturelt.

Derudover har Danmark hav, strand, vand og land, kultur og natur. Lige fra Vesterhavet, hvor de tyske turister er velkendte, til små og relativt uberørte strande i resten af landet. Overalt finder man små perler af dansk strand og hav. Vi har dejlige grønne fjorde og veletablerede stisystemer med rig mulighed for at overnatte i shelters. Vi har finkultur og udstillinger i Aarhus og København. Vi har slotte og herregårde, der er de færreste lande forundt. Vi har verdens bedste bryggerier. Vi har alt man kunne tænke sig for at få en god ferie.

Vort land har således alle forudsætninger for i fremtiden at kunne blive en stor turistnation. Mange danskere ynder at drage udenlands på ferie. Det sker blandt andet, fordi vi har forsømt at oplyse om alle de muligheder, der er i vort eget land. Der skal gøres en stor indsats for at udbrede kendskabet til Danmark som turistland både i ind- og udland. Det skal gøres billigere at overnatte i Danmark for eksempel gennem en fjernelse af hotelmomsen, der betyder, at Danmark ikke er konkurrencedygtigt, når det gælder store konferencer og begivenheder.

Når vi skriver Ja til bæredygtig turisme, så handler det også om at Danmark ikke bliver rendt over ende. Derfor skal vi stædigt holde fast i det såkaldte femte forbehold – vores forbehold for udenlandsk opkøb af vore sommerhuse – ligesom vi skal passe på ikke at lade eksempelvis København rende over ende i en sådan grad at byen ikke er til at genkende, og at de lokale ikke har råd til hverken at gå ud at spise eller kan finde en bænk at sidde på.