Mærkesager

Stram udlændingepolitik

Vi mener

  • Vi skal sende kriminelle og uintegrerbare udlændinge hjem.
  • Danmark skal ikke være en gavebod for udlændinge.
  • Vi skal have sat en stopper for muslimske særkrav.
  • Der skal lukkes ned for indvandring fra Mellemøsten og Afrika

Vi ønsker en stram udlændingepolitik på alle områder

Danmark er ikke et indvandringsland og skal heller ikke være det i fremtiden. Derfor siger vi nej til indvandring særligt fra ikke-vestlige lande. For erfaringerne gennem de sidste 50 års fejlslagen indvandringspolitik har sat sine tydelige spor: Danmark er forandret i en negativ retning.

Parallelsamfundene er desværre alt for tydelige, og man foregøgler en anden virkelighed, når man postulerer, at man kan være integreret i det danske samfund, eksempelvis hvis man ønsker, at islamiske sharialove står over grundloven, hvis man ikke går ind for ligestilling mellem kønnene, eller hvis man plæderer for intolerance over for minoriteter, f.eks. jøder og homoseksuelle. Og det uanset om man så forsørger sig selv og sine gennem arbejdet i en kiosk og ikke begår kriminalitet.

At være integreret og dermed dansker drejer sig om at tale dansk og at købe fuldkommen ind på vores værdier, normer og kultur. Og så bør man selvfølgelig gå fuldhjertet ind for demokratiet.

Vidste du?

  • Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande koster 31 milliarder kroner
  • Kun 21 procent af de somaliske kvinder og 34 procent af de somaliske mænd er i arbejde
  • Kriminaliteten i 2020 var 149 procent højere blandt mandlige efterkommere med ikke-vestlig baggrund end blandt hele den mandlige befolkning
  • I løbet af de seneste 30 år er antallet af indvandrere fra ikke-vestlige lande blevet firedoblet

Opgør med islamiske religiøse særkrav

Alt for ofte diskuteres der i hvor høj grad, vi skal give efter for islamiske religiøse særkrav. Her diskuterer vi, om der må opføres minareter på moskéerne. Om kødet skal halalslagtes. Og piger og kvinders ret til at bære islamiske tørklæde. Om Muhammedtegningerne kan og må undervises i på uddannelsesstederne og vises i aviserne. Om badning, omklædning og kønsopdelt svømning i offentlige svømmehaller. Om islamiske helligdage som f.eks. Eid skal anerkendes som danske helligdage. Om en kvinde kan undersøges af en mandlig tandlæge. Og så videre…

Alle disse særkrav skal vi ikke acceptere og anerkende. I Danmark skal det ikke være religiøse og kulturelle bevæggrunde, som definerer det offentlige rum og måden vi interagerer.

Forbud mod det islamiske hovedtørklæde

I grundskolen og på offentlige arbejdspladser skal det islamiske pige- og kvindeunderkastende tørklæde forbydes for alle. Tørklædets egentlige betydning handler om, at piger og kvinder skal ses og opfattes som rettroende muslimer, samt at de ved at bære hovedtørklædet ikke bliver forulempet. Altså at man risikerer tilråb, chikane og seksuelle overgreb, hvis man ikke er behørigt tildækket som pige. Foruden tørklædet, skal de være behørigt tildækket, så de kun viser ansigt og hænder. Præcis derfor ses en muslimsk pige ikke med tørklæde i nederdel og kortærmet trøje.

Denne forståelse af islams tildækning af piger og kvinder vil vi ikke acceptere, da den baserer sig på en underkastelse ud fra en opfattelse, at dem der risikerer at bliver forulempet, skal tildække sig – fremfor at det er dem, der forulemper, der ændrer adfærd.

Sociale ydelser

Når man kommer til Danmark, må det forventes, at man bidrager til det samfund, som så velvilligt har taget imod en. Derfor skal man selvfølgelig arbejde og betale sin skat.

Trods det så er der alt for mange udlændinge, som modtager den ene eller anden form for sociale ydelser. Det har kun kunnet lade sig gøre, fordi vi som samfund har ladet det ske – og fordi der er kommet folk hertil, som har udnyttet være gæstfrihed ved at svindle. Det skal vi have sat en stopper for og oprette meget mere kontrol for at stoppe dette.

Hjemsendelse

På sigt stræber vi efter at få udsendt alle de indvandrere, der ikke kan eller vil lade sig integrere i det danske samfund.

Alle de indvandrere som gennem årene er kommet til Danmark, men som aldrig er lykkedes at finde sig til rette i vores samfund, skal altså hjemsendes snarest muligt.

Konventionerne kvæler os

Forskellige internationale konventioner såsom; Den Europæiske Menneskerettigheds Konvention (EMRK), Statsløsekonventionen og Flygtningekonventionen skaber desværre flere udfordringer for Danmark end egentlige fornuftige løsninger. F.eks. forhindrer EMRK i al for mange tilfælde, at vi kan udsende kriminelle udlændinge grundet deres ret til familieliv. Og det på trods af alvorlig og farlig kriminalitet mod danskere.

Disse konventioner ønsker vi enten at forandre eller helt at udtræde af. For i Danmark skal vi være herre i eget hus og ønsker at sikre danskerne sikkerhed og tryghed.