Mærkesager

Vi skal selv bestemme

Vi mener at

  • I Danmark skal vi selv bestemme – ikke EU, FN, konventioner eller udenlandske bureaukrater.
  • Det skal være langt sværere at få dansk statsborgerskab.
  • De seneste årtiers indvandringspolitik udgør en trussel mod Danmark.
  • Menneskerettighederne og flygtningekonventioner er forældede og beskytter kriminelle.

Vi skal løsrives fra utidssvarende konventioner

Det er et demokratisk problem, når utidssvarende konventioner forhindrer Danmark i selv at bestemme store dele af udlændinge- og retspolitikken.

Derfor ønsker vi i Dansk Folkeparti at igangsætte et arbejde – en kommission eksempelvis – der skal undersøge, hvordan vi udfordrer det demokratiske problem, der er i, at vi hele tiden bliver underkendt på især vores udlændingelovgivning. Om nødvendigt forlader vi de konventioner, der gør det umuligt for os at gøre det, der er bedst for danskerne.

Derudover mener vi, at en potentiel borgerlig regering bør forpligte sig til, at Danmark ikke kommer til at tilslutte sig nye FN-erklæringer eller EU-traktater, uden at danskerne får muligheden for at nedstemme det.

Vidste du?

  • Danmark ikke må forhindre, at terrormistænkte tildeles statsborgerskab pga. konventionerne
  • Konventionerne er til hinder for, at Danmark udviser en mand, der har voldtaget sine døtre, fordi han har ret til netop at se dem
  • Danmark ukritisk overimplementerer domme og retningslinjer fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og fra FN til fordel for kriminelle udlændinge

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Danskerne har ikke brug for Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Danskerne har ikke brug for at få tilkendt rettigheder gennem en politiserende domstol i Strasbourg. I Danmark har vi vores grundlov, og den har i mere end 170 år udstukket rammerne for danskernes liv, sikret frihed og folkestyre for høj som lav.

Menneskerettighedskonventionen har skabt et domstolsstyre af rettigheder for alle andre end danskerne. Kriminelle udlændinge opnår ret til ophold og forsørgelse, selvom de er til fare for det danske folks sikkerhed. Det fremmede menneskes individuelle rettigheder trumfer flertallets krav på beskyttelse mod fremmedes overgreb. Individets rettigheder hævdes på bekostning af fællesskabets uden mulighed for, at danskerne høres.

Det har danskerne ikke brug for. Læs nedenfor, hvad der sker, når demokratiet sættes ud af kraft til fordel for en verdensfjern domstol beliggende hundredevis af kilometer fra Danmark.

EU

Dansk Folkeparti er modstander af Den Europæiske Union (EU).

Så længe Danmark forbliver medlem af EU, vil Dansk Folkeparti modsætte sig enhver overførsel af beslutningskraft fra Danmark til EU.

Vi er modstandere af at udvide EU med lande, der ikke tilhører den kristne kulturkreds og lande, der økonomisk, kulturelt og geografisk er fremmede for Danmark.

Vi vil bekæmpe den fortsatte omfordeling af midler fra de såkaldt ”rige” lande som eksempelvis Danmark til landene i Syd- og Østeuropa.

Vi vil gerne samarbejde med frie og suveræne europæiske nationer – men vi modsætter os at internationale konventioner og traktater lægger bånd på Danmarks ret til selvbestemmelse.