Nyheder

DF kræver loft over danske statsborgerskaber

Dansk Folkeparti foreslår i nyt udspil, at der være et loft på 250 statsborgerskaber årligt, og DF vil have indført en personlig samtale med ansøgere. Det skal også være lettere at fratage statsborgerskaber og nye statsborger skal aftjene værnepligt, foreslår DF i udspillet ‘Statsborgerskab – dybde over bredde’.

Flere tusinde udlændinge får årligt tildelt dansk statsborgerskab af Folketinget, men står det til Dansk Folkeparti skal antallet af nye statsborgerskaber skæres markant ned.

I et nyt indfødsretsudspil foreslår DF, at der skal sættes et årligt loft over nye statsborgerskaber på 250 personer. Samtidig vil DF fjerne den automatiske tildeling af statsborgerskaber til bipersoner, dvs. børn af udlændinge, der får statsborgerskab, og DF vil have indført, at personer, der indstilles til dansk statsborgerskab, skal til personlig samtale med Folketingets indfødsretsudvalg.

“Det nuværende antal er simpelthen for uoverskueligt til, at embedsværket kan nå at tjekke de mange ansøgere. Resultatet er, at vi i dag tildeler statsborgerskab til personer, der slet ikke lever op til kravene, herunder personer dømt for kriminalitet. Det skal stoppes, og derfor er vi nødt til at minimere antallet, så vi ved hvem der bliver nye statsborgere,” siger Dansk Folkepartis indfødsretsordfører Mikkel Bjørn, der også er formand for Folketingets indfødsretsudvalg.

I efteråret 2023 blev det eksempelvis afsløret, at en person, der for 21 år siden blev dømt for et overfald på daværende formand for Dansk Folkepartis Ungdom, Kenneth Kristensen Berth, stod til at få tildelt dansk statsborgerskab. Den pågældende, en tyrkisk mand, havde afgivet en falsk tro og love-erklæring og hans ansøgning var ikke blevet tjekket af embedsværket.

”I 2021 fik 7076 udlændinge dansk statsborgerskab. Det er et uoverskueligt og uansvarligt antal, som gør det fuldstændig umuligt at tjekke ansøgerne. De bunkes bare i en pulje, uden nogen form for individuel behandling. Vi ved derfor heller intet om disse personers værdier og synspunkter, og der ingen tvivl om, at vi i dag tildeler statsborgerskab til folk, der er islamister eller støtter terrorbevægelser. Derfor skal der være en individuel behandling af ansøgninger, og de mest kvalificerede ansøgere skal til en personlig samtale, så vi får hånd i hanke med, hvem vi tildeler statsborgerskab,” siger Mikkel Bjørn.

DF foreslår desuden, at statsborgerskabet skal fratages personer, der har fået det på falske præmisser eller som begår kriminalitet, efter at de har fået statsborgerskab. DF vil også gøre det til et krav, at nye statsborgere skal aftjene værnepligt, og så vil DF fjerne den automatiske tildeling af statsborgerskab til børn af udlændinge, der får statsborgerskab.

“Statsborgerskab er en individuel gave, som skal tildeles på baggrund af den indsats, man selv har ydet. Det skal ikke være noget, man bare får. Vi kan jo desværre også se, at vi har givet statsborgerskab til børn, som siden er vokset op og blevet dybt, dybt kriminelle. Det understreger, at tildelingen har været alt for lemfældig,” siger Mikkel Bjørn.

Se hele udspillet her.