Nyheder

Nyt forslag: 12.000 kr. ekstra om året til trængte pensionister

Dansk Folkeparti på vej med 2030-plan, som indeholder et stort løft til ældreområdet. DF vil blandt andet afsætte 6,5 milliarder kroner til et værdighedsløft og give trængte pensionister 1000 kroner skattefrit om måneden.

Landets trængte pensionister bør have et kontant økonomisk løft på 1.000 kroner skattefrit om måneden, 12.000 kroner om året. Det mener Dansk Folkeparti, som har forslaget med i en stor økonomisk 2030-plan, der snart lanceres.

Planen viser, at det både er muligt at løfte velfærden markant, styrke trygheden og give skattelettelser til almindelige danskere. Og så indeholder den et massivt løft på ældreområdet.

Massivt værdighedsløft

Konkret foreslår DF:

  • Alle pensionister, der i dag modtager fuldt pensionstillæg, skal have 1.000 kr. skattefrit pr. måned, svarende til 12.000 kr. om året.
  • Der skal afsættes 6,5 mia. kr. til et værdighedsløft i ældreplejen.
  • Seniorpræmien, der skal gøre det attraktivt at blive på arbejdsmarkedet, skal udvides til 60.000 kr. i tre år efter folkepensionen.
  • Seniorpensionen skal udvides, dvs. at kravet til arbejdsevne skal lempes fra 15 til 18 timer, sådan som det blev aftalt med S-regeringen, men som Socialdemokratiet efterfølgende har skrottet i SVM-regeringen.
  • Demografisk træk: På grund af stigende demografiske udgifter, dvs. udgifter som følge af at vi bliver flere ældre og får flere børn, skal der afsættes 19 mia. kr. til at opretholde det nuværende velfærdsniveau.

Smidt ud af forhandlinger

DFs forslag kommer samtidig med, at regeringen har smidt DF, Enhedslisten og Alternativet ud af forhandlingerne om en ældrereform. Det er sket endnu inden, at det kom til konkrete forhandlinger og efter, at regeringen har ladet forstå, at der kun afsættes én ekstra milliard kroner ekstra til ældreområdet.

“Dansk Folkeparti er som bekendt det parti i Folketinget, der er mest optaget af ældres forhold. Så med DF ude og én sølle milliard at fordele, er det desværre helt sikkert, at regeringens ’ældrereform’ ender med at blive en kæmpe skuffelse for både pensionister, pårørende og ansatte i ældreplejen. Vi mener, at landets trængte pensionister har brug for meget mere end det småtteri, regeringen er på vej med,” siger DFs ældreordfører Pia Kjærsgaard.

Læs mere om forslagene her

1.000 kr. mere om måneden i rådighedsbeløb til trængte pensionister
Mange pensionister er så presset økonomisk, at det er direkte uværdigt. Det skyldes bl.a., at reguleringen af folkepensionen ikke er fulgt med lønudviklingen. Af samme årsag er pensionisterne blandt de befolkningsgrupper, der er hårdest ramt af inflationen.

Dansk Folkeparti vil give disse trængte pensionister et økonomisk løft, der reelt kan forbedre deres situation.

Vi foreslår, at pensionister, der i dag modtager fuldt pensionstillæg, skal have 1.000 kr. skattefrit pr. måned, svarende til 12.000 kr. om året. Forslaget indføres med glidende overgang, så pensionister, der f.eks. har en tillægsprocent på 50, vil modtage tilsvarende skattefrit. Forslaget vil derfor berøre ca. 85% af Danmarks pensionister.

Der afsættes 7,6 mia. kr. til forslaget.

Værdig ældrepleje
Danmark skal have en værdig ældrepleje. Det skylder vi vores ældre medborgere. Desværre er der alt for mange eksempler på det modsatte. På omsorgssvigt, utilstrækkelig service og umenneskelig behandling.

Derfor er der brug for en hurtig og omfattende indsats, der kan løfte ældreplejen til et værdigt niveau.

Dansk Folkeparti vil derfor fremlægge et ældreudspil, der vil gøre op med årelange nedskæringer og ligegyldighed. Det skal være slut med uværdig ældrepleje.

Der afsættes 6,5 mia. kr. til forslaget.

Udvidelse af seniorpensionen
Dansk Folkeparti aftalte med den tidligere S-regering, at seniorpensionen skulle udvides. Konkret blev det aftalt, at for at være berettiget til seniorpension skulle kravet til arbejdsevne lempes fra 15 til 18 timer. Desværre er Socialdemokratiet løbet fra dette løfte i SVM-regeringen og nu alligevel ikke gennemføre aftalen.

Dansk Folkeparti ønsker – naturligvis – at gennemføre den aftalte udvidelse.

Der afsættes 0,5 mia. kr. til forslaget.

Udvid seniorpræmien
Dansk Folkeparti var ikke med i aftalen om personskattereformen, der sikrede store skattelettelser til de rigeste. Men et positivt tiltag var, at aftalepartierne blev enige om at indføre en seniorpræmie.

Vi mener dog, at seniorpræmien bør udvides, da vi har brug for, at flere seniorer bliver på arbejdsmarkedet.

Ved at indføre en præmie vil vi gøre det attraktivt men frivilligt at blive på arbejdsmarkedet. Det mener vi er bedre end den pisk i form af en forhøjelse af pensionsalderen, som et flertal i Folketinget ønsker.

Vi foreslår, at seniorpræmien udvides til 60.000 kr. i tre år efter folkepensionen.

Der afsættes 0,37 mia. kr. til forslaget.

Demografisk træk
På grund af stigende demografiske udgifter, dvs. udgifter som følge af at vi bliver flere ældre og får flere børn, skal der afsættes et betydeligt beløb til at opretholde det nuværende velfærdsniveau.

Derfor afsætter Dansk Folkeparti et beløb, der svarer til den demografiske udvikling frem mod 2030.

Der afsættes 19 mia. kr. til forslaget.