Se alle politikerne

Anders Vistisen

Medlem af Europa-Parlamentet

Østjylland, Favrskov
Udenrigsordfører, Udviklingsordfører

Om Anders

Din mand i Østjylland

Jeg har levet og boet hele mit liv i det jyske…

Jeg er cand.jur. fra Aarhus Universitet og trådte mine politiske barnesko i Randers Byråd og Region Midtjylland, før jeg i 5 år repræsenterede Østjylland i Europa Parlamentet.

Jeg har bl.a. siddet i bestyrelsen for Visit Aarhus, Aarhus Købmandsskole, Aarhus Erhvervsakademi og Randers Regnskov.

JEG KÆMPER FOR ØSTJYLLAND
• Opførelse af en Kattegatforbindelse, der binder Danmark sammen.
• Udvide E45 til 6 spor.
• Forbedre forholdene for turismeerhvervet.
Tilladelse til ny udstykninger i sommerhus-
områder og bedre forhold for sommerhusejere.
• Genoprette den kollektive transport bl.a.
gennem udbygning af flextrafik.
• Trafikal ligestilling for vores beboede øer.
• Større muligheder for udvikling af landdistrikter.

ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK
Danmark er et fantastisk land – og vi skal sørge for, at alle dele af landet hænger sammen såvel landdistrikter, landsbyer og byer.
• Stop for ”Naturnationalparker” – ja til mere bynær rekreativ natur.
• Højhastighedsinternet til alle dele af Danmark.
• Lokalsamfund skal have ret til at fastholde institutioner som selvejende, hvis en kommune
ønsker at lukke dem.
• Lokalplaner skal tage hensyn til historiske og æstetiske hensyn i byudviklingen.
Vores hyggelige bykerner skal bevares og gøres grønnere.

BLOKS BLØDE HJERTE
Vi skal sikre sammenhæng i vores velfærdssystem, uanset om der er tale om de ældre, sundhedsvæsnet eller familierne.
• Bedre akuthjælp – flere ambulancer og paramedicinere i alle ambulancer.
• Oprettelse af 250 ekstra sengepladser i psykiatrien.
• Faste plejehjemslæger på landets plejehjem.
• Nytænkning af klippekortsordningen, så det bliver en individuel ret med fuld valgfrihed
for den ældre.
• Genindførsel og udbygning af patientrettigheder, patienten skal i centrum
– god og hurtig diagnosticering og behandling er afgørende.
• Færre udenlandske lægestuderende på de danske medicinstudier og flere studiepladser
skal afhjælpe lægemangle

DANSKERNE FØRST
I Danmark skal vi sætte danskerne først – og vi skal være et trygt og sikkert land.
• Totalt asylstop og indførelsen af en egentlig hjemsendelsespolitik.
• Indførelse af permanent grænsekontrol.
• Frigørelse fra internationale konventioner, der beskytter islam og kriminelle.
• Bedre efterforskningsredskaber til politiet
– herunder adgang til teledata og DNA-slægtsefterforskning.
• Højere straffe for personfarlig kriminalitet
– herunder bl.a. mord, voldtægt og vanvidskørsel.
• Et opgør med parallelsamfund og ghettodannelser med afskaffelse af religiøse og kulturelle
særkrav samt fuld brugerbetaling for tolkeydelser.