Mærkesager

Vores seniorer

Vi mener at

  • Alle har ret til en værdig alderdom.
  • Ingen ældre skal lide økonomisk nød.
  • Ingen skal tvinges til at arbejde efter 70.
  • Seniorer har ret til værdig behandling – lige meget om det er på kommunen, på sygehuset eller på plejehjemmet.

Danmark skal være det bedste land at blive ældre i

Vi har meget at takke de ældre generationer for. Det er dem, der gennem hårdt arbejde har gjort det danske samfund til et af verdens bedste.

Et samfund bør bedømmes på, hvordan det behandler sine svage og udsatte – herunder særligt de ældre.

Alt for mange steder spares der på de ældre, og de behandles ikke med den værdighed, de har fortjent. Den udvikling vil Dansk Folkeparti ændre, så alle danskere kan se frem til en tryg og værdig alderdom.

Vores plejehjem skal være verdens bedste, og adgangen til plejehjem skal være nemmere, når behovet opstår.

Og så skal vi have indført minimumsgarantier på ældreområdet, præcis som man har det på børneområdet, så vi sikrer, at alle danske ældre får den bedste og tryggeste alderdom, uanset hvor de bor i Danmark.

Vidste du?

  • Antallet af ældre over 65 år er steget med 260.000 de seneste ti år
  • 55.000 ældre over 65 føler sig ensomme
  • Frem mod 2060 forventes antallet af 65+årige at stige med 36 pct.
  • Der kan mangle op mod 16.000 SOSU’er i 2030, hvis der ikke sættes ind

Økonomisk sikkerhed

Dansk Folkeparti arbejder for, at ingen ældre i Danmark skal lide økonomisk nød. Dansk Folkeparti arbejder til stadighed for en høj folkepension. Herudover arbejder Dansk Folkeparti for en forbedret ældrecheck, så de allermest økonomisk udsatte ældre får mere mellem hænderne.

Dansk Folkeparti mener, at det skal være slut med diskrimination af de ældre på boligmarkedet i form af strammere krav, des ældre man bliver. I stedet skal det være muligt at leve et aktivt seniorliv for egen boligformue.

Ensomhed

Alt for mange ældre mennesker er ensomme. Det er en trussel mod den mentale sundhed. Dansk Folkeparti vil derfor oprette ensomhedsambassadører i alle landets kommuner, der i samarbejde med civilsamfundet skal sikre en opsøgende indsats over for ensomme i lokalområdet. Ambassadørernes rolle skal både være forebyggende og at sikre konkret hjælp til den enkelte.

Ældre på arbejdsmarkedet

Dansk Folkeparti mener, at ingen over 70 år skal tvinges til at arbejde. Det handler grundlæggende om, hvilket samfund vi ønsker. Her mener Dansk Folkeparti, at danskerne skal sikres en pensionsalder, hvor der stadig er mange gode leveår tilbage, når man trækker sig fra arbejdsmarkedet.

Det betyder ikke, at ingen danskere over 70 år skal arbejde. Tværtimod. Dansk Folkeparti arbejder for, at gøre det mere attraktivt for seniorer at blive på arbejdsmarkedet, ved eksempelvis at give dem en skatterabat.

Dansk Folkeparti mener, at ældre der gerne vil yde en indsats på arbejdsmarkedet efter pensionsalderen skal have mulighed herfor – også uden at blive trukket i ydelser.

Ældrepleje

Der er for stor forskel på den ældrepleje, der tilbydes til de ældre. Derfor arbejder Dansk Folkeparti for kommunale minimumskrav, der skal sikre et acceptabelt serviceniveau i alle kommuner. Minimumskravene skal ligge på et højt niveau. Enhver ældre medborger skal sikres den hjælp, man individuelt ønsker i form af bad, rengøring mv. Vi skal sikre de ældre en værdig alderdom på egne præmisser. Derfor skal vi også væk fra, at hjemmehjælpens indsats måles i minutter og sekunder.

Dansk Folkeparti mener, at der skal sikres kontinuitet i plejen af de ældre, så det så vidt muligt er de samme, der kommer i den ældres hjem.

Videre arbejder Dansk Folkeparti for, at sikre tilstrækkeligt med social- og sundhedshjælpere samt assistenter. Der er behov for at tale uddannelsen op og sikre ordentlige arbejdsvilkår, hvis vi i fremtiden skal kunne følge med det stigende antal ældre.

Plejehjem og -boliger

Dansk Folkeparti vil sikre, at der bygges nok plejeboliger så ældre, der har brug for en plejebolig kan få en. Alt for mange venter for længe på en plads og andre får slet ikke tilbudt en. Det er uacceptabelt.

Vi har et mål om at der etableres 5.000 nye friplejehjemspladser inden 2028, og derigennem udbygge den danske ældreomsorg, så den bliver tidssvarende og vores ældre kan få adgang til hjem af høj kvalitet.

Det foreslås, at det er pensionsselskaberne – og altså danskernes egne pensionsmidler – der investeres i at etablere de nye friplejeboliger. Helt i tråd med pensionssektorens egne meldinger om at investere i vor egne ældre. Det gode ved den model er endvidere, at eventuel profit i sidste ende også vil komme danskerne til gode i form af en højere pensionsformue.