Historie

Dansk Folkeparti (DF) blev stiftet på Christiansborg den 6. oktober 1995.
 
DF´s første årsmøde blev holdt i Vissenbjerg på Fyn den 1. juni 1996,  ved hvilken lejlighed MF Pia Kjærsgaard enstemmigt blev valgt til partiets formand. Pia Kjærsgaard var formand indtil september 2012 hvor MF Kristian Thulesen Dahl blev valgt som formand for Dansk Folkeparti. 
 
Læs mere om Dansk Folkeparti fra stiftelsen af partiet i 1995 og op til de seneste begivenheder i partiets historie.

 • Pia Kjærsgaard fylder 70 år

  Den 23. februar 2017

  Den 23. februar 2017 fyldte stifter af Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard, 70 år.
  Pia blev fejret med stor reception i Fællessalen på Christiansborg, hvor gratulanter stod i lange køer.
  Bl.a. statsminister Lars Løkke Rasmussen holdt tale for Pia, og her afslørede han, at Pia med vilje en gang havde fremprovokeret et midlertidigt sammenbrud i nogle vigtige forhandlinger – så Løkke kunne komme hjem og holde fødselsdag med sin søn.
  En pudsighed er, at Pia i dagbladet Information i sommeren 1998 på spørgsmålet om, hvordan det mon ville gå for Dansk Folkeparti, når hun fyldte 70 år, svarede, at partiet ville have det godt i 2017 og at hun ville være formand for Folketinget. Partiet har det rigtig godt i 2017 og Pia er Folketingets formand.

 • Afstemning om retsforbeholdet

  Den 3. december 2015

  Med teksten ”Mere EU? Nej tak  - bevar retsforbeholdet” gik DF i valgkamp mod regeringens planlagte afskaffelse af retsforbeholdet, som der skulle være folkeafstemning om 3. december 2015. Anledningen var ændringen af Europols status. DF mente, at Danmark sagtens kunne fortsætte i Europol uden at afskaffe retsforbeholdet. Vi fik ret. Danskerne ønskede at beholde forbeholdet - og regeringen blev nødt il at forhandle dansk medlemskab af Europol, selv om de havde sagt, at det var næsten umuligt. Det lykkedes ikke desto mindre.

 • 20 års jubilæum

  Den 6. oktober 2015

  Den 6. oktober 2015 fyldte Dansk Folkeparti 20 år. Måneden før holdt man det store jubilæumsårsmøde. Der var så mange tilmeldinger og det var så stort, at man var nødt at flytte det fra de sædvanlige rammer i Herning Kongrescenter til Jyske Bank Boxen udenfor byen, der normalt er rammen om store koncert- og sportsbegivenheder. Det blev en gigantisk fest og boxen var omdannet til en politisk festplads i den weekend.

 • Folketingsvalg

  Den 18. juni 2015

  Folketingsvalget i juni 2015 blev en sejrsfest for Dansk Folkeparti. 741.746 danskere stemte på DF og det gav 37 mandater i Folketinget, den største tilslutning til partiet ved et folketingsvalg. DF gik til valg på sloganet ”Du ved, hvad vi står for”, og vi har brugt opbakningen til at sikre en kraftig omlægning af Thorning-regeringens mere lempelige udlændingepolitik, så den kom tilbage på sporet, ligesom vi har sikret penge til ikke mindst ældre og til sundhedsområdet siden valget i 2015.

 • Grænseevent

  2015

  Kampen for genindførelse af kontrol ved de danske grænser, som et flertal i Folketinget afskaffede i 2001, har været topprioritet i Dansk Folkeparti lige siden. I valgkampen juni 2015 arrangerede vi grænsekage-kransekage ved alle danske grænser og en større markering ved grænsestationen ved Sæd grænse i Sønderjylland for at gøre opmærksom på det absurde i, at man nok låser sin hoveddør men ikke forsvarer landets grænser. Regeringen afviste både i valgkampen og hele efteråret tanken om dansk grænsekontrol. I januar 2016 indførte Danmark dog grænsekontrol og har haft det lige siden.

 • EU-parlamentsvalg

  Den 25. maj 2014

  Den 25. maj 2014 valgte man i hele EU medlemmer til Europa-Parlamentet. Dansk Folkeparti stillede igen med Morten Messerschmidt som spidskandidat, og han blev flankeret bl.a. af den daværende formand for DF Ungdom, Anders Vistisen. DF stillede i det hele taget generelt med unge kandidater for at trodse tendensen med at Europa-Parlamentet er en elefant-kirkegård for politikere, der engang har været noget i hjemlandet. DF fik med kampagnen ”Mere Danmark – mindre EU” et kanonvalg og blev med fire mandater det største danske parti i Europa-Parlamentet. Morten Messerschmidt fik det største personlige stemmetal for nogen dansk politiker nogensinde.

 • Kristian Thulesen Dahl bliver ny formand

  Den 15. september 2012

  Efter 17 år som partiformand for Dansk Folkeparti valgte Pia Kjærsgaard,
  at hun ikke genopstillede ved årsmødet 2012.
  Som ny partiformand blev Kristian Thulesen Dahl valgt enstemmigt.

 • Dansk Folkeparti fylder 15 år

  Den 6. oktober 2010.

  15 år siden at partiet så dagens lys.

 • Pia Kjærsgaard fejrede sit 25 års jubilæum i folketinget

  Den 25. januaur 2009

  I 2009 kunne Pia Kjærsgaard fejre de første 25 år som medlem af Folketinget, som hun blev medlem af i 1984. Det blev fejret med stor reception i Fællessalen på Christiansborg med et utal af gæster og mange flotte taler.

 • Dansk Folkeparti fylder 10 år

  Den 6. oktober 2005

  Dansk Folkeparti fejre sit 10 års jubilæum og Pia Kjærsgaard skar lagkagen for. Dansk Folkeparti kunne fejre sin fødselsdag med en medlemsfremgang på 9,8 procent i forhold til sidste år. Medlemstallet var i september 2005 7337 mod 6615 året før.

 • Folketingsvalg

  2001

  Ved Folketingsvalget  den 20. november 2001 sprang DF frem fra godt 250.000 stemmer og 13 mandater til knap 414.000 stemmer og 22 mandater. Dermed kunne Venstres formand Anders Fogh Rasmussen danne en VK-regering med Dansk Folkeparti som parlamentarisk grundlag. Det skabte et systemskifte i dansk politik, der holdt sig i 10 år til 2011 og som skabte ikke mindst den i årtier stærkt tiltrængte kursændring i dansk udlændingepolitik.

  Foto: Keld Navntoft/Scanpix

 • DF overtager Sæd grænsestation

  Den 25. marts 2001

  På selve datoen for Danmarks tilslutning til Schengen-Aftalen, som - stik imod det danske folks ønsker - afskaffer grænsekontrollen, overtager Dansk Folkeparti den gamle grænsestation i Sæd, syd for Tønder.

  400 DF´ere fra hele landet deltager sammen med mange lokale modstandere af Schengen i en festlig overtagelse af grænsestationen den 25. marts 2001. Midt i alvoren og sorgen ved Danmarks tiltrædelse af Schengen-aftalen skabte de 400 DF´ere en mindeværdig festdag med musik, sang, kaffe, hygge og grænsekage.

  Pia Kjærsgaard nævnte i sin tale, at hun ved midnatstid havde befundet sig ved grænsen, og hvor vemodig en begivenhed det havde været at se grænsekontrollen blive fjernet.

  Den historiske grænsestationen i Sæd blev opført i årene efter Genforeningen med Sønderjylland i begyndelsen af 20´erne. Grænsestationen ligger umiddelbart op til Sønderå, som danner skellet mellem Tyskland og Danmark, ved landevejen mellem Tønder og Nibøl.

 • Dansk Folkeparti fylder 5 år

  Den 6. oktober 2000

  Dansk Folkeparti fylder 5 år. Og partiet, som blev stiftet af fire folketingsmedlemmer på Christiansborg i 1995, konstaterer, at 5-års fødselsdagen er næsten nøjagtig sammenfaldende med, at partiets medlem nr. 6.500 har indmeldt sig.
  Den nyeste opgørelse, som hos Dansk Folkeparti altid opgøres hver anden fredag, viser, at Dansk Folkeparti pr. 6. oktober 2000 har 6.517 medlemmer. Der er tale om en tilgang på 51 medlemmer på to uger.

  Folketingsmedlemmer og personale på DF´s sekretariat fejrer fødselsdagen med kaffe og lagkage i partiets kontorlokaler i Provianthuset.

 • DF runder medlem nr. 5000

  Den 12. januar 2000

  Dansk Folkeparti har hen over sommeren '99 været inde i en god medlemsudvikling og runder den 12. januar 2000 medlem nr. 5.000.

 • Afstemningen om kronen 2000

  Marts 2000

  I marts 2000 udskrev daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen, S, folkeafstemning om dansk deltagelse i EU-valutaen Euro.
  Danskerne skulle stemme om, hvorvidt den danske krone skulle afskaffes til fordel for Euro.
  Afstemningen var den 28. september, så der var tale om en lang valgkamp.

  Dansk Folkeparti gik ind i valgkampen med sloganet ”For kronen og fædrelandet”, og formand Pia Kjærsgaard sagde bl.a.: ”Vi skal beholde den danske krone, Vi skal stemme nej. Og vi skal være klar over dette: Vi får ikke chancen igen, hvis vi stemmer ja. Så har vi endegyldigt opgivet den danske krone. Så får vi den aldrig igen”.

  Ja-siden med Nyrup og Venstres formand Anders Fogh Rasmussen i spidsen prøvede at gøre valget til et spørgsmål om dansk økonomis sammenbrud og tab af arbejdspladser.

  Danskerne valgte rigtig, da 53,2 procent stemte ja til kronen og nej til Euro.

 • Europaparlamentsvalg

  Den 10. juni 1999

  Kendt socialdemokrat i mange år, Mogens Camre, indså tidligere end sine partifæller problemerne med indvandringen og EU. Så han skiftede under stor medie-opmærksomhed til Dansk Folkeparti og opstillede til valget til Europa-Parlamentsvalget, hvor han sikrede DF et mandat. Camre arbejdede flittigt og målrettet i Parlamentet frem til 2009, hvor hans tidligere assistent, Morten Messerschmidt, der på det tidspunkt sad i Folketinget, opstillede og bidrog til at sikre DF to mandater. Mogens Camre døde i december 2016.

  Foto: Mogens Flindt/Scanpix

 • Folketingsvalg

  Den 11. marts 1998

  Dansk Folkeparti tredoblede sin repræsentation i Folketinget ved valget 1998. Kun tre år efter stiftelsen fik partiet 7,4 procent af stemmerne - godt 252.000 stemmer og 13 mandater i Folketinget. Partiet, som presse og modstandere dømte ude få år før var en etableret kendsgerning med et flot mandattal ved sit første folketingsvalg.

  Foto: Morten Juhl/Scanpix

 • Pia Kjærsgaard - Årets politiker

  Den 22. december 1997

  Ifølge en meningsmåling, foretaget af analyseinstituttet GfK og offentliggjort i dagbladet B.T., mener mere end en tredjedel af de adspurgte, at formanden for DF, Pia Kjærsgaard, er den politiker, der klarede sig bedst i 1997, og derved gør sig fortjent til titlen Årets Politiker. Procentuelt fordelte stemmerne sig således på de første fem kandidater til titlen: Pia Kjærsgaard (DF) 34 procent, Thorkild Simonsen (S) 23 procent, Uffe Ellemann-Jensen (V) 17 procent, Svend Auken (S) 17 procent og Poul Nyrup Rasmussen (S) 13 procent.

  Foto: Claus Fisker/Scanpix

 • Første årsmøde

  Den 1. juni 1996

  Dansk Folkepartis 1. årsmøde i Vissenbjerg på Fyn. Til partiets første formand kåres MF Pia Kjærsgaard. Den første hovedbestyrelse blev: Poul Lindholm Nielsen, Fyns Amt, Klaus Kjær, Københavns Amt, Dora Rossen, Vejle Amt, Egil Møller, Frederiksborg Amt og Erik Lauersen, Viborg Amt. Yderligere er DFU´s formand, Carl Christian Ebbesen medlem samt de tre øvrige fra folketingsgruppens bestyrelse, MF Ole Donner, MF Kristian Thulesen Dahl og MF Poul Nødgaard.  Årsmøderne fandt sted i Vissenbjerg frem til 1999, i Vejle i årene 2000 til 2003, i Odense fra 2004 til 2007, og i Herning fra 2008.

  Foto: Claus Fisker/Scanpix

 • Dansk Folkeparti opstillingsberettiget

  Den 12. april 1996

  Partiets stiftere afleverer i Indenrigsministeriet 20.097 vælgererklæringer, og er dermed opstillingsberettiget til det kommende folketingsvalg. På 188 dage - den koldeste vinter i mands minde - er det således lykkedes at samle disse mange erklæringer svarende til et gennemsnit på 107 erklæringer pr. døgn. Godkendelsen fejres med en fest i Fællessalen på Christiansborg, hvortil tillidsfolk fra hele landet deltager.

  Foto: Bjarke Ørsted/Scanpix

 • Første meningsmåling

  Den 25. oktober 1995

  Allerførste meningsmåling efter partiets stiftelse giver overraskende Dansk Folkeparti 3,7 procent af stemmerne i GfK´s måling i dagbladet B.T.

 • Dansk Folkeparti stiftes

  Den 6. oktober 1995

  Dansk Folkeparti stiftes på Christiansborg af folketingsmedlemmerne Pia Kjærsgaard, Poul Nødgaard, Ole Donner og Kristian Thulesen Dahl. Alle fire havde indtil denne dato repræsenteret Fremskridtspartiet, men efter års kiv og strid i dette parti - politisk som organisatorisk -kulminerende med et kaotisk landsmøde for åben TV-skærm i september 1995, vælger de fire folketingsmedlemmer at udmelde sig af partiet og stifte Dansk Folkeparti.
  Stiftelsen finder sted på en velbesøgt pressekonference i det store mødelokale i Provianthuset på Christiansborg. Det nystiftede parti får af Indenrigsministeriet tilladelse til at anvende bogstavet O ved kommende valg. Samtidig går partiet i gang med at indsamle vælgererklæringer med henblik på at opnå opstillingsberettigelse. I løbet af de kommende dage indmelder ca. 600 sig i det nye parti.

  Foto: Keld Navntoft/Scanpix

Scroll to top