Nyheder

EU-modstanden er printet i vores dna

Folketingsgruppen indstiller Anders Vistisen som EP-spidskandidat.

Til næste år skal der igen være eu-parlamentsvalg. Og her skal Dansk Folkeparti naturligvis stille med det stærkest mulige hold. Derfor har jeg sammen med hovedbestyrelsen besluttet, at det skal være DFs medlemmer, som sætter holdet. Og det sker på årsmødet 30. september i Viborg – alt om processen kan læses i bladet.

I folketingsgruppen er vi dog ikke i tvivl om, hvem der bør stå i spidsen for kampagnen. Siden 2014 har Anders Vistisen været en central del af DFs kamp imod EU, han er loyal og hårdtarbejdende. Derfor har vi også besluttet at indstille ham til at forsætte arbejdet i Bruxelles og til at stå i spidsen af kampagnen. For jeg er ikke et sekund i tvivl om, at Anders vil gøre det forrygende.

Dansk Folkepartis kampagne frem mod valget vil fokusere på følgende tre temaer:

Et krav om en fuldstændig dansk udtræden af Schengen-samarbejdet, så Danmark kan indføre permanent og effektiv grænsekontrol.

Et total stop for yderligere udvidelser af EU og fuld suspension af kandidatlandsstatus til landene med overvejende eller signifikant muslimsk befolkning – Tyrkiet, Albanien og Nordmakedonien.

Forsvar for dansk selvbestemmelse: En afvisning af nye traktatbestræbelser, indførelse af et dansk velfærds- og arbejdsmarkedsforbehold samt fastholdelse af vetoretten på alle tilbageværende områder – herunder særligt på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område.

Disse tre krav er centrale for DF – og desværre områder, hvor vi står temmelig alene. Regeringen slækker på grænsekontrollen og ingen andre partier deler vores ønske om at vogte den danske grænse – uanset hvad EU siger. Ydermere så vi i denne uges debat om eu-udvidelser, hvordan man fra Danmarksdemokraterne til Enhedslisten afviste et df-beslutningsforslag om at standse udvidelser med muslimske lande. Det er udtryk for en utrolig virkelighedsfjernhed.

Danmark og andre vestlige EU-lande lider stadig under konsekvenserne af den sidste udvidelse af EU, hvor lande som Bulgarien og Rumænien helt uforståeligt fik medlemskab. I slipstrømmen af lande, der står på listen over mulige kandidater ved en eventuelt forestående udvidelse, står eksempelvis Albanien og Bosnien-Herzegovina. Lande, der er kendetegnet ved, at en meget stor del af befolkningerne bekender sig til Islam. Dansk Folkeparti siger klart nej. Ligesom vi siger klart stop for Tyrkiets eu-ambitioner.

Det samme gør vi i forhold til overførelse af mere magt til EU. Og helt generelt er der ensomt i eu-debatten blandt partier, som kræver MINDRE EU, mens de fleste andre er enige om at ville MERE EU. Det er en helt forkert vej at gå. I disse år ser vi, hvordan EU æder sig ind på dansk suverænitet – også på velfærdspolitikken. Det skal afvises. Derfor kræver vi et egentligt forbehold for vores socialpolitik, ligesom Danmark allerede har forbehold for euroen og EU’s retspolitik.

Lige nu er der igen pres på EUs ydre grænse. En voksende folkevandring maser sig på over Middelhavet, og det kan meget vel blive det helt store tema for EU-valgkampen næste år. Her skal vi i DF stå fast og afvise enhver lempelse. EUs håndtering af den stigende illegale migration fra Nordafrika og Mellemøsten er igen helt ude af kontrol – og det svigt, der skete i 2015, hvor migranter kom gående op langs vore motorveje, må aldrig gentage sig.

Vi trækkes stadig i dag med enorme integrationsproblem fra netop dette svigt. Derfor skal vi i dag sige konsekvent fra, når mennesker i hobetal søger mod Europa fra overvejende islamiske lande i Mellemøsten og Nordafrika. Danmark – og Europa – har allerede i årtier lidt under de store udfordringer med terrorisme, kriminalitet, islamisk fundamentalisme og økonomisk ruin som disse uvelkomne migranter har påført Vesten.

Det er et faktum, at i alle lande, der har taget imod disse befolkningsgrupper, har de entydigt som gruppe langt samfundet til last. Så naturligvis er det altafgørende for Europas fremtid, at befolkningsudskiftningen stoppes og grænserne lukkes. Derfor skal vi opsige Schengen-samarbejdet og indføre egentlig permanent grænsekontrol ved nationens grænser.

På disse centrale mærkesager er jeg ikke i tvivl om, at Anders Vistisen vil være et utroligt stærkt kort. Jeg glæder mig derfor til eu-valgkampen og til sammen med den øvrige folketingsgruppe at engagere mig 100% i valgkampen. I Dansk Folkeparti står vi nemlig sammen. Fra København til Bruxelles. Fra Gedser til Ejstrupholm – og hele det øvrige land.

Med venlig hilsen

Morten Messerschmidt