Nyheder

Regeringen efterlader pensionisterne på perronen

Regeringen efterlader pensionisterne på perronen

Igen blev pensionisterne efterladt på perronen

I mere end et årti var ”velfærd eller skattelettelser” det centrale socialdemokratiske slogan. Det var egoisme overfor fællesskab; individualisme overfor samfundssind. Sådan var det. Indtil denne uge, hvor den socialdemokratisk ledede SVM-regering lancerede den største skattereform siden Anders Fogh Rasmussens minimalstatsdage. 10 milliarder kroner skal skatten lettes med – årligt – til det ”arbejdende Danmark”, som regeringen siger, og efterlader dermed igen vores førtids- og folkepensionister tilbage på perronen. For pensionisterne blev det hverken til ”velfærd eller skattelettelser”. For dem blev det endnu et svigt.

Netop i disse år skæres og spares der på ældreområdet som aldrig før. Plejehjemspladser lukkes ned. Grundlæggende fornødenheder som rengøring og daglig pleje beskæres. Og samtidig udhules folkepensionen ved, at den slet ikke reguleres i takt med den almindelige prisudvikling. Det er fatalt. Både for den ældre, der må se sig efterladt uden at kunne betale sine udgifter eller mulighed for at sikre sig andre indtægter. Men også for det danske samfund som en helhed. Det kan vi ikke leve med.

Jeg under bestemt det arbejdende Danmark en større del af udbyttet for det daglige slid. Men vi må ikke underminere generationskontrakten i vores samfund ved fortsat at lade uligheden mellem generationerne vokse. Derfor er det en skændsel, at vores ældste generation – folkepensionisterne – endnu en gang bliver overset. Glemt.

I Dansk Folkeparti betragter vi det som et fælles ansvar at sikre, at de, som har arbejdet og bidraget til samfundet hele deres liv, kan nyde deres ældre år uden økonomisk angst. Det er dem, der har bygget det Danmark, vi kender og elsker; har betalt deres skat, fulgt vore regler og opdraget den næste generation. De har indgået en kontrakt med samfundet; en forventning om, at når tiden kommer, vil samfundet støtte dem. Men hvad sker der med denne kontrakt, når regeringen igen og igen ignorerer netop denne gruppe?

Ved at fokusere på skattenedsættelser til folk i arbejde og ved at ignorere behovene hos folkepensionisterne, skaber regeringen en skævvridning, der belønner nogen – men fuldstændig ignorerer andre. Selvfølgeligt er det vigtigt at stimulere beskæftigelsen og økonomisk vækst, men ikke på bekostning af den sociale balance. Det skaber et Danmark i to hastigheder, hvor den ene gruppe bliver efterladt på perronen, mens den anden accelererer væk i velstandstoget. Det er uværdigt. Og det er meget langt fra det socialdemokrati, som jeg voksede op med. Det er fjernt fra den helt naturlige taknemmelighed og respekt for vores ældre generation, som de fleste danskere har. Et ansvarsfuldt sjælsbånd mellem generationer.

Det ansvar er i dag ved at forsvinde, og jeg frygter et Danmark, hvor den sammenhængskraft, der er essentiel for et sammenhængende samfund, er ved at blive opløst. Hvor vores ældre borgere stilles stadig ringere, mens især de højtlønnede på arbejdsmarkedet kan lade propperne springe. Den ulighed kan vi ikke acceptere. Og mon ikke især mange socialdemokratiske vælgere sidder tilbage med en dårlig smag i munden? De, som stemte socialdemokratisk ved valget sidste år. Og ikke mindst de, som aktivt blev en del af Mette Frederiksens some-kampagne om ældres forhold under valgkampen. De blev snydt.

Betyder det så, at der aldrig kan gives skattelettelser? Nej – naturligvis skal staten ikke råde over flere af borgernes penge end nødvendigt. Og der er masser af steder, hvor der kan spares i det offentlige – på jobcentre, administration, udlændinge mv. Det er vi i Dansk Folkeparti meget åbne over for. Men skattepolitik er ikke blot et spørgsmål om tal og procenter. Det er et udtryk for værdier og et signal om, hvem vi er som danskere, og hvilket samfund vi ønsker.

At ignorere folkepensionisterne er at ignorere dem, som har skabt vores Danmark, bygget fundamentet under vores historie og de stiltiende aftaler, der binder os sammen som folk. Derfor er det nu på tide at genetablere generationskontrakten, så ingen bliver efterladt. Det er på tide at fremtidssikre et Danmark, der står sammen på tværs af generationer. Hvor alle skal med på toget ind i fremtidens Danmark; hvor ingen skal efterlades på perronen. Mindst af alle vores ældre og folkepensionister.

Med venlig hilsen
Morten Messerschmidt
formand, Dansk Folkeparti